Utskrift fra slekt.no:


Ny utgave av Genealogen

bilde(28.04.06) Genealogen, medlemsbladet til Norsk Slektshistorisk Forening (NSF), er et av landets beste fagtidsskrifter for slektsgranskere. Nå har bladet kommet med en ny utgave. Og nok en gang leverer redaksjonen et solid og allsidig produkt. Det er derfor synd at det bare er de vel 2.100 medlemmene i NSF som får dette bladet.

NSF utgir to tidsskrifter. Norsk Slektshistorisk Tidskrift er som foreningen selv skriver “selve flaggskipet i floraen av norske genealogiske publikasjoner”. Genealogen er medlemsbladet for NSF, men publiserer også “tyngre” artikler. Redaktør Are S. Gustavsen skriver i siste utgave av Genealogen at bladet er “en avlastning” for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Og for mange slektsgranskere er nok Genealogen vel så interessant lesing som det langt mer “tyngre” Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.Genealogen har jubileum i år. Bladet utkom - under et annet navn - for første gang for 20 år siden. Og etter 20 år - eller en mannsalder, som redaktøren skriver - er bladet svært oppegående.Årets første utgave har en artikkel om husmannsvesenet fra 1600- til 1800-tallet. Artikkelen er basert på et foredrag Lars Løberg holdt på slektsforskerdagen i Oslo i fjor høst og flere andre steder etter det. Dette er interessant og nyttig lesing for de fleste slektsgranskere.Tore H. Vigerust fortsetter sin artikkel om utvalgte kilder til Båhulens slektshistorie. En nyttig artikkel for de mange som har aner på andre siden av svenskegrensa.Sammen med de nyttige artiklene inneholder Genealogen også andre lærerike og underholdende (i et faglig perspektiv) artikler om ei bok og dens eiere, og om slekten, kystbykulturen og vandalisme. Dette er artikler som kan gi perspektiver i det daglige slitet de fleste slektsganskere opplever.Produktive Per Reidar Christiansen er ansvarlig for en artikkel om Foss-ætten fra Øvre Eiker i Buskerud. Redaktøren av bladet skriver at “artikkelen tjener mer enn ett formål. Foruten å være et klasseeksempel på at det går an å spore en slekt fra reformasjonen og ned til Svartedauden ved utnyttelse av bevarte diplomer, har artikkelen en demografisk misjon. Det er her mulig å kartlegge en slekt med relativt lange generasjonsavstander.”I tillegg til de slektsfaglige artiklene inneholder også bladet omtaler av flere samlinger/konferanser, bokanmeldelser og årsmelding for NSF.Hvis du ikke får bladet i posten har vi to råd til deg: Gå på biblioteket og les bladet, eller melde deg inn i NSF. Du får god valuta for medlemskontingenten når du mottar Genealogen i postkassa.(28.04.2006)