Utskrift fra slekt.no:


Ny utgave av Legacy

bilde(12.09.05) Det amerikanske slektsdataprogrammet har kommet i versjon 6. Den nye utgaven inneholder flere nyttige forbedringer. Og snart kan du få programmet i norsk språkdrakt.

Forrige utgave av Legacy (versjon 5) har gjort det bra i norske tester. En ulempe har vært at det ikke har vært noen norsk utgave av programmet. Frivillige arbeider nå med en norsk oversettelse.Den nye versjonen inneholder flere nye funksjoner. En “forskningsveileder” er et verktøy som kan hjelpe deg i arbeidet med å finne mer informasjon om personer du har i basen din. Et første blikk på denne veilederen tyder på at den nok er nyttigere for amerikanske slektsgranskere enn for norske. Det kan allikevel være verdt å bruke denne funksjonen også når du jakter på norske aner i Norge.I nye Legacy er det også et “publiseringssenter”. Her kan du sette sammen ulike utskrifter til ei komplett bok. Vi har sett tilsvarende funksjoner i enkelte andre program. Dette er et nyttig hjelpemiddel for deg som ønsker å lage ei komplett bok med flere ulike typer rapporter. “Publiseringssenteret” finnes kun i deLuxe-utgaven av Legacy.“Tidslinjer” er også en funksjon som finnes i flere andre slektsdataprogram. Ved hjelp av disse tidslinjene kan du sette personers liv inn i en historisk sammenheng. Produsenten kommer sannsynligvis ikke til å lage norske tidslinjer, så her er du sannsynligvis avhengig av en dugnad blant norske Legacy-brukere. Norske TMG-brukere har tidligere på dugnad laget norske tidslinjer (f. eks med norsk historie, norske statsministre osv) for brukere av TMG.Det finnes også flere andre forbedringer og nye funksjoner i Legacy 6.Grunnversjonen er gratis. I deLuxe-utgaven finnes flere funksjoner, men da må du betale ca 200 kr for programvaren.Og som sagt kan du snart få norsk språk i programmet. Norsk språk finnes for øvrig allerede i mange av rapportene du kan lage.(13.09.2005)