Utskrift fra slekt.no:


Ny utgave av Slekt og data

bilde(23.03.06) Det finnes få slektsgranskertidsskrifter i Norge. DIS-Norges medlemsblad “Slekt og data” er i ferd med å bli ett av de beste. Årets første utgave har lokal- og privatarkiv som tema. Dermed setter bladet søkelys på en rekke viktige, men godt gjemte kilder for mange slektsgranskere.

I temadelen av “Slekt og data” stilles det spørsmål om vi har bruk for privatarkivene. Det er en artikkel om håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket, som inneholder mye spennende materiale for lokalhistorikere og slektsgranskere. Det er også en artikkel om arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, også dette er interessant for lokalhistorikere og slektsgranskere. Og visste du at det finnes en egen organisasjon for lokal- og privatarkiv? I Slekt og data kan du lese om Landslaget for lokal- og privatarkiv. Dessuten finnes det mange private og lokale arkiv på loft og kjellere rundt omkring i landet. Hva skjer med disse?Mens Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) utgir to blader - ett faglig og ett medlemsblad -, utgir DIS-Norge kun ett blad. Derfor er årets første utgave av “Slekt og data” preget av at det snart er årsmøte i DIS-Norge. Årsberetning og regnskap utgjør en stor del av bladet. Viktig og kanskje interessant for de omtrent 8.000 medlemmene, men med på å svekke bladets betydning som fagtidsskrift. Men slik må det sannsynligvis være.(24.03.2006)