Utskrift fra slekt.no:


Ny versjon av Disgen

(29.03.05) Det svenske slektsdataprogrammet Disgen har kommet i ny versjon. Disgen 8.1 er i hovedtrekk en versjon uten nye funksjoner, men med retting av mange feil som var i Disgen 8.0. Oppdatering til den nye versjonen kan lastes ned gratis av de som allerede har versjon 8.0.

Det er noen ny funksjoner i Disgen 8.1. Blant annet bedre funksjonalitet ved at du kan dobbeltklikke på navn eller notiser og så få fram vinduer for redigering av data. Søkemulighetene har også blitt forbedret. Det er nå mulig å gjøre såkalte “negative søk”. Det betyr å søke etter personer som ikke oppfyller søkevilkårene.Språkfilene er også utvidet. Disgen har vært kjent for sine gode muligheter til å lage utskrifter på mange språk. Nå er disse språkfilene ytterligere forbedret.Og så er “den røde djevelen” i feilmeldingsskjemaet fjernet. Når det oppstår en feil i Disgen kommer det ofte fram et feilskjema på skjermen. I versjon 8.0 var det en tegning av en rød djevel i dette skjemaet. Nå er den vekk. Kanskje brukerne ikke likte den?Selv om Disgen 8.1 inneholder noen nye funksjoner, er det feilrettingene fra versjon 8.0 som er de viktigste endringene. Mer enn 30 feil er rettet, blant annet feil med utskrifter og med eksport til Gedcom.Disgen 8.1 er en viktig produktforbedring i forhold til versjon 8.0. Disgen er brukervennlig, uslåelig på utskrifter og med mange språkmuligheter ved utskrift. Allikevel trenger programmet en kraftig oppgradering for å matche mer moderne og fleksible slektsdataprogrammer. For en vanlig hobbyslektsgransker er allikevel Disgen 8.1 et godt alternativ.(30.03.2005)