Utskrift fra slekt.no:


Nye Embla AS stiftet

(08.09.05) Firmaet som overtar retighetene til programvaren Embla Familie og slekt er nå stiftet. Firmaet selger Embla Familie og slekt som en del av medlemskapet i Norsk Familiehistorie. Medlemmene i Norsk Familiehistorie får den nye versjonen av Familie og slekt i posten, lover selskapet på sine nettsider.

På nettsidene forteller selskapet at interessen for et norsk slektsdataprogram var så stort at de har valgt å etablere et eget firma som skal videreføre og videreutvikle programvaren Embla Familie og slekt.Programvaren skal nå trykkes på CD-plater. Disse platene blir sendt til dem som har bestilt medlemskap i den nye foreningen Norsk Familiehistorie. Det er grunn til å tro at denne foreningen blir en videreføring av den tidligere Embla-klubben.I 2006-utgaven av Familie og slekt skal det være et “nybegynner-panel” som skal gjøre det enklere for nybegynnere. Den nye versjonen skal også være mer stabil enn forrige versjon. Selskapet skriver også at alle kjente feil med programvaren nå skal være rettet.De som bruker en tidligere utgave av Embla Familie og slekt (versjon 5 eller 4) må melde seg inn i Norsk Familiehistorie for å få tilsendt 2006-utgaven.Firmaet skriver følgende om Norsk Familiehistorie:“Medlemskapet i foreningen Norsk Familiehistorie varer et kalenderår - fra september til neste september. Som medlem i Norsk Familiehistorie får du hele slektsprogrammet Embla Familie og Slekt v2006 på CD-plate i posten. Men etter hvert som det kommer nye versjoner vil du også kunne laste disse ned til enhver tid via internett. Du vil også få tilgang til våre artikler, support via Internett, og etter hvert vil du også kunne stemme på de juvelene du ønsker at vi skal utvikle framover.”
(08.09.2005)