Utskrift fra slekt.no:


Nytt firma, gammelt program

bilde(16.02.04) Slektsdataprogrammet WinFamily har fått nye eiere. Firmaet WinFamily Norge er registrert i Foretaksregisteret. På firmaets nye nettsider markedsføres WinFamily 6.02. Selv om firmaet og nettsidene er nye, så er det et gammelt slektsdataprogram de tilbyr.

slekt.no testet WinFamily 6.0 i april 2000. Dette er altså et dataprogram som er fem år gammelt. Andre slektsdataprogram er oppdatert flere ganger og fått mange nye funksjoner i løpet av disse fem årene.Og allerede for fem år siden hadde vi kritiske merknader til programmet: “Selv om programmet har en del spennende visuelle løsninger, er begrensningene i hva som kan registreres i datafelt så store, at det drar helhetsinntrykket drastisk ned. Når programmet også har store problemer med import/eksport fra/til Gedcom, bør du tenke deg om flere ganger før du velger dette programmet.”Også i DIS-Norges programvaretest kommer WinFamily 6.0 dårlig ut. WinFamily får totalt 46 poeng av 126 mulige. Programmet får gode karakterer for datobehandling, språk og brukerstøtte. Særlig de to siste er viktige forhold for norske slektsgranskere. DIS-Norge gir imidlertid WinFamily dårlige karakterer for utskriftsmulighetene, kildeangivelser og bruk av ulike hendelser.Den forrige eieren av WinFamily oppga på sine nettsider at en helt ny versjon av programmet var på trappene. Opplysninger om dette finnes ikke på de nettsidene.Brukerforumet hvor brukerne kunne diskutere programmet er også fjernet på de nye nettsidene.(16.02.2005)