Utskrift fra slekt.no:


Nytt styre i NSF

NSF-logoNorsk slektshistorisk forening (NSF) har hatt årsmøte og valgt nytt styre. NSF er landets eldste forening for slektsgranskere. Foreningen har nå omtrent 2.100 medlemmer. Den andre riksdekkende slektsgranskerorganisasjonen, DIS-Norge, har mer enn 9.000 medlemmer.

Det nye styret i Norsk slektshistorisk forening har følgende medlemmer:Rune Nedrud, formann

Håvard Blom

Jan Myhrvold

Elin Galtung Lihaug

Morten Rasch

Varamedlemmer:

Kari Thingvold

Dag T. Hoelseth

Leif Biberg Kristensen(21.05.2011)