Utskrift fra slekt.no:


Oppgradering av Disgen

(17.03.04) Det svenske slektsdataprogrammet Disgen er oppgradert. Den nye versjon 8.0d inneholder retting av flere feil og mangler. DIS-Norge har tidligere advart mot bruk av Disgen for brukere som ønsker å eksportere data til andre programmer. Nå er eksportrutinene i Disgen endret.

Oppgraderingen fra tidligere versjoner av Disgen 8.0 til Disgen 8.0d er gratis for dem som har kjøpt Disgen 8. Oppgraderingen kan lastes ned fra DIS-Sveriges nettsider.Oppgraderingen omfatter flere endringer i eksport- og importrutinene. Fortsatt får vi allikevel feilmeldinger når vi forsøker å importere Gedcom-filer med flere navn på personer og mer flere kilder for enkelthendelser. Allikevel er flere av de alvorlige feilene med import og eksport nå rettet.Det er også foretatt flere rettinger i forbindelse med utskrifter, søkelister og innlegging av informasjon. I tidligere utgaver var det også problemer med å legge inn kartreferanser utenfor Sverige.Disgen er et populært slektsdataprogram. Særlig er utskriftsmulighetene bedre enn i de fleste andre slektsdataprogram. Mulighetene for utskrifter på både bokmål og nynorsk er også en viktig årsak til at programmet er populært i Norge.(17.03.2004)