Utskrift fra slekt.no:


Mindre oppgradering av Disgen

(21.09.05) Det svenske slektsdataprogrammet Disgen har kommet i ny utgave. Den nye versjon 8.1a er en mindre oppgradering i forhold til Disgen 8.1 som ble utgitt tidligere i år. Den nye versjonen av Disgen inneholder fjerning (sic!) av noen funksjoner og en del feilrettinger. Oppdatering til den nye versjonen er gratis for de som allerde har kjøpt en lisens for Disgen.

I versjon 8.1 av Disgen var det mulig å koble seg direkte mot svenske Genline (Sveriges kommersielle svar på Digitalarkivet). Det er ikke lenger mulig i Disgen 8.1a. Fjerning av denne muligheten har sannsynligvis liten betydning for norske brukere av Disgen.I Disgen 8.1a er en del feil rettet. Leverandøren nevner blant annet disse:IMPORT AV FOTNOTER

Vid import i GEDCOM-format där det finns fotnoter skrevs “Not: ” före fotnotstexten.

Rättat.BYTE AV ARKIV

När man har en väldigt lång sökväg till datamappen så kan sökvägen byta plats med arkivnamnet på statusraden om fönstret är maximerat (eller i alla fall stort).

Rättat.FLOCKBESKRIVNING

Vid utskrift av statistik för flockar har en kolumn med flockbeskrivningen lagts till.FÖRNAMNSINITIALER I GRAFISK STAMTAVLA

I utskrifter av stamtavla i grafisk form kan man välja att bara skriva initialer för förnamn. Alla initialer skrevs inte ut. Rättat.INGIFTA I STAMTAVLA TRÄDFORM

Om man begränsat antalet generationer i en stamtavla i trädform skrevs inte ingifta ut i den sista generationen. Ändrat så att alla ingifta skrivs ut i sista generationen vare sig de har barn eller inte.TECKENSTORLEK I MENYRADEN

Menyradens teckenstorlek påverkades inte av inställningen av teckenstorleken i Windows.

Rättat.REDIGERA ORTER

Ej användbart snabbkommando Ctrl-x, för klipp ut, borttaget från menyn.GENLINE

Möjligheten att starta Genline från Disgen (Verktyg – Genline) har tagits bort.

Mer information finns i “Nyheter i version 8.1a” i hjälpen.KÄLLOR OCH CITAT

Om man skapade ett nytt citat kunde man ibland få Genline-referensen från

ett existerande citat automatiskt ifyllt. Rättat.
Det er nå laget en ny utgave av Disgen: DgVisa. Dette er en versjon som er gratis, men som bare kan brukes til å lese data fra Disgen, men som ikke kan brukes til å legge inn nye data. Denne utgaven kan være grei å bruke for deg som har fått tilsendt en Disgen-base, men som ikke bruker programmet. DgVisa kan lastes ned gratis fra DIS-Sveriges nettsider.Oppdatering til Disgen 8.1a kan lastes ned gratis fra DIS-Sveriges nettsider.(21.09.2005)