Utskrift fra slekt.no:


På sporet av deg selv

“På sporet av deg selv” er noe så sjelden som ei nyttig håndbok for norske slektsgranskere. Tore Strømøy og Finn Karlsen har begått den bragden å lage ei god og lesbar håndbok for både ferske og mer erfarne norske slektsgranskere. I tillegg til nyttig faginformasjonen inneholder også boka litt “Tore på sporet”.

På sporet av deg selv
Forfatter: Tore Strømøy og Finn Karlsen
Forlag: N. W. Damm & Søn
Utgitt: 2006
ISBN-13 978-82-04-12391-6
Pris: 249 kr
Vurdert: februar 2007


Vår vurdering:

Endelig har det kommet ei ny god håndbok for norske slektsgranskere. Til nå har norske slektsgranskere hatt kun “Våre røtter” som moderne, oppdatert og kvalitativt god håndbok. “På sporet av deg selv” klarer det kunststykket å utfordre og supplere “Våre røtter”.Tore Strømøy (programleder i NRKs “Tore på sporet”) og Finn Karlsen (tidligere leder i DIS-Norge) er et bra radarpar. Summen av folkelighet, journalistikk og slektsgranskerkompetanse resulterer i ei lesverdig og troverdig håndbok. I utgangspunktet virker det som om boka er mest beregnet på nybegynnere, men den er så omfattende at det finnes også mye relevant informasjon for mer erfarne slektsgranskere. Den er skrevet slik at den er lett å lese, men samtidig er den svært presis.Den er i bredden mer omfattende enn “Våre røtter”, men samtidig er den litt mindre dyptpløyende når det gjelder presentasjon av en rekke viktige primærkilder. Derfor kan den langt på vei erstatte “Våre røtter”, samtidig som den er avhengig av den andre boka. Dermed har norske slektsgranskere havnet i den hyggelige situasjon at vi har fått to bøker som utfyller hverandre.I tillegg til å være en motivator og en grundig veileder, inneholder også boka andre spennende elementer. Den har med noen etiske retningslinjer (som til hyggelig forveksling er lik de etiske retningslinjene vi har presentert her på slekt.no), en intervjuguide, hvordan håndtere vanskelige personer (sic!) og veiledning om hvordan du bør utforme spørreskjema og brev.Og selvfølgelig har den med grundig og relevant informasjon om de viktigste kildene, dataprogram, oppbevaring og systematisering av data, bruk av Internett, trykte kilder og ikke minst om hvordan du kan finne slektninger i nåtida.Og så har den en “Tore på sporet”-del som handler om mer konkrete eksempler på slektsgransking. Dette kan være motiverende å lese, men er nok en del av boka du sjelden vender tilbake til.Er du nybegynner? Da er dette en av to bøker du bør kjøpe før du starter med slektsgransking. Er du mer erfaren? Les denne boka og få noen aha-opplevelser.(19.02.2007)