Utskrift fra slekt.no:


Postkort fra Narvesen

bilde(16.12.09) Narvesen har i anledning Kulturminneåret 2009 lagt ut en lang rekke gamle postkort fra perioden 1897 til 1917. Galleriet er omfattende og spennende og det er søkbart på fylker og emner. Postkortgalleriet kan brukes av alle og man vil kunne få et fint innblikk i hvordan det så ut på et sted i nærheten av deg på begynnelsen av 1900-tallet? Bildet er fra Flekkefjord.

Postkortgalleri – et omfattende og spennende arkiv med et rikt fotomateriale og arkivet forteller en historie om både bedriftens og samfunnets utvikling.Denne samlingen av postkort viser nordmenn i sitt naturlige miljø, og gir et innblikk tradisjoner og daglige gjøremål. Det er en unik samling av i overkant 2000 postkort fra hele Norge i perioden 1897 til 1917. Postkortene er stort sett i ypperlig kvalitet og er i den forstand unike i sitt slag. Postkortene og flere av originalene er i dag i forvaring hos Riksarkivet, men Narvesen ønsker i forbindelse med Kulturminneåret 2009 å dele denne skatten i et digitalt billedgalleri.Postkortene er inndelt i to kategorier, tema og stedskort. Under stedskort kan man bl. a. søke på fylke. Narvesen skriver på sin side: I 1897 startet Bertrand Narvesen sin egen forlagsvirksomhet hvor han blant annet produserte reiselektyre og postkort. Postkortene har motiver fra hele Norge, spesielt fra strekninger langs jernbanen. På midten av 1800-tallet kom fotoapparatet i bruk og det gav folk muligheten til å forevige hendelser i dagliglivet. Bertrand Narvesen etablerte kontakt med kjente og lokale fotografer rundt i landet og kjøpte bilder han anså som aktuelle som postkort. På begynnelsen av 1900-tallet var det en voksende trang til nasjonal selvstendighet.Postkort var et godt medium til å formidle norsk natur og tradisjoner. Postkort er typiske kulturhistoriske dokumenter som kan fortelle oss mye om vår bygningshistorie, tradisjoner og kulturlandskap. Fotodokumentasjonen som ble gjort på begynnelsen av 1900-tallet er unik og har stor betydning for dagens kulturhistorie. Kulturminner som ikke dokumenteres forsvinner og mange kulturminner er truet fordi de oppfattes som dagligdagse og unødvendige å bevare. Narvesen har gjennom sin tilstedeværelse i Norge vært deltagende i lokalsamfunnene i mer enn 100 år. Samlingen av postkort viser nordmenn i sitt naturlige miljø, og derfor er det viktig at disse postkortene, som forteller så mye om tradisjoner og samfunnet, er tilgjengelig for alle.(16.12.2009)