Utskrift fra slekt.no:


Problematisk oppdatering av TMG
TMGSlektsdataprogrammet The Master Genealogist (TMG) er et av de beste slektsdataprogrammene som finnes. Det har en høy brukerterskel, så det passer ikke for alle slektsgranskere. Nå har det endelig kommet en oppdatering av programmet. Oppdateringen inneholder flere nyttige funksjoner, men har skapt problemer for flere brukere.

De nye funksjonene i TMG 8.05 er utskrifter til tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect. Dette er programvare som er lite brukt i Norge, så denne funksjonen er ikke veldig viktig for de fleste norske brukere av TMG. En annen oppdatering er hvordan roller blir lagret i databasen. Dette er en viktig endring som i det daglige ikke påvirker bruken av TMG. Oppdateringen gir også mulighet for bedre søk i underkataloger (sub folders) og for innlegging av data om nye personer.

Dessuten inneholder oppdateringen en rekke viktige rettinger av feil i TMG 8.04.

Flere norske brukere har rapportert om problemer med oppdatering til TMG 8.05. En viktig årsak til problemene er at oppdateringen ikke blir kjørt som "Administrator" i Windows. Du kan (i Windows 7 og 8) velge å kjøre en fil som Administrator hvis du høyreklikker på filnavnet og så velger "Kjør som Administrator".

For flere brukere har ikke dette vært nok til å få installert oppdateringen. Brukerne må derfor fjerne forrige versjon av programvaren før ny versjon installeres. Produsenten har publisert en framgangsmåte for dette. Beskrivelsen er på engelsk.

Vårt råd er at du tar en sikkerhetskopi av både datafiler og programinstallasjonen før du forsøker å installere TMG 8.05.

(23.03.2013)