Utskrift fra slekt.no:


Rekorder om barn

Her finner du “rekorder” som omhandler barn.

10 barn med seks ulike menn:

Vi gremmer oss over dagens skilsmissestatistikk, men det var ikke bare-bare i gamledager heller.  Min tippoldemor i Hedmark fikk 10 barn med seks forskjellige menn!  Den første fikk hun som 16-åring i 1855.  Den siste da hun var 41. Hun var gift bare én gang, og de fleste barna ble satt bort på gårder der fedrene deres arbeidet.  Lenke.

(Hege Øygaren, Oslo)19 barn:

Mine tippoldeforeldre fikk 19 barn i perioden 1862-1885. 3 av disse døde tidlig. Tippoldemor var 22 år da hun fikk den første, 45 da hun fikk siste, hennes mann var henholdsvis 29 år og 62 da den første og siste ble født. Vi har familiebilde av foreldrene og 16 av barna hengende på veggen i stua. Deres tolvte barn - en sønn - fikk navnet Oscar Tolv.

(Marianne)18 barn på 25 år:

Jeg vet ikke om dette er en ‘rekord’? men jeg har en tipptipp som klarte å få 18 barn med en og samme kone i løpet av 25 år.

(Tom Harald Dahl, Stokmarknes)21 barn på 21 år:

Gustav og Oline Skybak på Jømna i Elverum fikk hele 21 barn i løpet av 21 år! De 20 første ble født i perioden 1905 til 1920, altså 20 barn på 15 år!! Det skal legges til at det var hele åtte tvillingpar i flokken! Sistemann, attpåklatten, kom til verden i 1926. Ni av barna døde som små.

(Ronny Rismyhr Haugen, Oslo)77-åring får barn:

Kven har så den eldste faren? Det er ganske mange eksemplar på eldre enkemenn som gifte seg med unge koner. Min egen tipp-oldefar fekk sist siste barn da han var 70, og kona mi sin ttt-oldfar, Tor Andersen Dahl, fekk sitt siste barn 77 år gammel (- etter kirkeboka!).

(Harald Storaker, Lyngdal)... og enda en 77-åring får barn:

Min tippoldefar fikk seks barn etter at han var 63, -det siste barnet ble født det året han døde, 77 år gammel. Hans kone var 42 år yngere enn ham!

(Heidi C. Huitfeldt, Oslo)78-åring får barn - 48 år mellom eldste og yngste barn:

En bror av en av mine aner ble døpt i 1746, og fikk sitt siste barn døpt i 1824. Han var da 78 år gammel. Han var gift minst 2 ganger, og det eldste barnet jeg har funnet i kirkebok for Strinda(Malvik i Sør-Trøndelag) som døpt, ble døpt i 1776. Så det var altså 48 år mellom eldste og yngste barn funnet i kirkeboka her. Det hører også med til historien at han fikk minst 5 barn med sin siste kone fra 1809 og utover(altså fra han var 63 år og utover).

(Anne Lise Hovdal, Sandnessjøen)46 år mellom eldste og yngste barn:

Min oldefar Nils Johannesson Høysæther, f. 1848 var gift tre ganger. Første barn født i 1876 og siste barn i 1922. Han var da 74 år gammel og det var da 46 år mellom eldste datter og yngste sønn.

(Kjellaug Robberstad Petit, Angers)Aldersforskjeller I:

Min svigerfar var 15 år yngere enn sin 1. kone, og 30 år eldre enn sin 3. kone. Han fikk 12 barn mellom 1920, og 1961, alså 41 år mellom 1. og 12. barn! Begge jenter. Så min svigermor er 5 år yngre enn sin eldste stedatter! Han var 25 år 1. og 66 år 12. gang.- På den siden har Simon og Karl Kristian gått annen hver generasjon. Vår sønn heter Simon Andreas, da han var 3 år, fant vi ut at hans tippoldefar også het Simon Andreas, helt tilfeldig at vi tok med Andreas? eller????

(Ingeborg Kr. Støwer, Klæbu, Sør-Trøndelag)Aldersforskjeller II:

Kan nevne Elling Klemetsen Oppegården på Ringerike f.ca.1605-d.1696. (Hans alder sies å være 60 år, både i 1664 og 1666). Som enkemann giftet han seg med den over 60 år yngre jenta Gunhild Fredriksdtr f.1667-bgr.1741. Fikk med henne 2 døtre: Inger 1686-1735 og Barbro f.1688- bgr.12 mai 1734 - 45 år, 6 mndr og 14 dgr. Sjøl om Ellings alder kan være gitt en smule for høy, må han i hvert fall vært rundt 80 da yngste dattera ble født. Det skilte 59 år mellom en av hans sønner fra første ekteskap og denne siste dattera.

(Ellef Ellefsen,, 3518 Hønefoss)(13.11.2004)