Utskrift fra slekt.no:


Rekorder om ekteskap

Her finner du “rekorder” som omhandler diverse sider ved ekteskapet.

Serie-ekteskap over 76 år:

1728 - ekteskap mellom Ola Lasseson Refsdal, f. ca 1699, og Marte Olsdtr Tistel, f. ca 1703 (6 born).

1748 - Ola døyr.

1749 - ekteskap mellom Marte Olsdtr Refsdal og Ivar Person Røyrvik, f. ca 1716) (ingen born).

1763 - Marte døyr.

1764 - ekteskap mellom Ivar Person Refsdal og Brita Endredtr Stadheim, f.1740 (4 born).

1775 - Ivar døyr.

1776 - ekteskap mellom Brita Endredtr Refsdal og Ingebrigt Ivarson Ovri, f. 1746 (4 born).

1804 - Brita døyr.

Ingebrigt gifter seg ikkje att, og døyr i 1826.

‘Serie-ekteskapet’ strekkjer seg dermed over 76 år, frå 1728 til 1804. (For at det skulle vore heilt perfekt, burde også Marte og Ivar hatt born..)

(Aase R Sæther, Sandane)Serie-ekteskap over 260 år:

Fra gården Hellem i Åsen (N-T) kjennes også et ‘langvarig ekteskap’. Lensmann Ola Persen (Ole Pedersen) var født omkring 1616, og døde omkring 1680. Han var ved sin død gift med Sissel Kolbanusdatter (d. ca. 1711). 

Sissel ble som enke gift med Ola Jonsen, som overtok lensmannsembetet og drifta av gården. Sissel hadde trolig sju barn; noe uvisst hvem som var var hvilket ekteskap. 

Ola overlevde Sissel, og ble etter kort tid gift med Mette Olsdatter fra Rygg på Frosta. De fikk to barn. Ola døde omkring 1719. 

Mette ble da gift med enkemann Anders Jonsen (c1676-1753), som overtok enke, gård og embete. De fikk i sitt ekteskap fem barn, før Mette døde omkring 1740. 

Anders ble så gift med Mette Jonsdatter Undlien (c1720-1764), og hadde tre barn med henne.

Etter at Anders døde ble Mette gift med Per Olsen (c1720-1764) fra østre Grenne. (Han var forøvrig oldebarn av førstnevnte Sissel Kolbanusdatter). 

Per ble som enkemann gift i 1771 med Inger Olsdatter (c1747-1821) fra Vatn. 

Inger ble gift andre gang 1788 med Arn Persen Kolberg fra Frol, f. 1758, d. 1854. 

Arn ble gift andre gang 1822 med enka Ingeborg Anna Steffensdatter Hagerup, f. på Frosta 1778-1857. - - og der slutter soga - - 

Omkringt 260 år gikk det fra førstemann (Ola Persen) ble født til den siste (Ingeborg Anna) gikk bort.

(Arne Langås, Åsen, Nord-Trøndelag)(13.11.2004)