Utskrift fra slekt.no:


Rekord hos Digitalarkivet og Arkivverket
DigitalarkivetNRK-serien "Hvem tror du at du er?" gir besøksrekord hos Digitalarkivet. Onsdag 16. januar registrerte Arkivverket 2,4 millioner sidevisninger. Det er mer enn tre ganger så mange som samme dag i fjor. I tillegg til at sidevisningene har økt kraftig, har også tiden hver bruker er på nettstedet økt. Det er tydelig at slektsgransking er populært i vinter.

Det er ikke bare trafikken på nettsidene som har økt. Arkivverket melder om stor pågang av henvendelser på telefon og e-post. "Alle vil finne slekta si", skriver Arkivverket på sine nettsider.

Der gir de også følgende råd til nye slektsgranskere:

"Digitalarkivet er ein god stad å byrja, men dei søkbare data går ikkje så langt fram i tid. For verkeleg å kunna ta i bruk søkinga i Digitalarkivet, bør ein ha informasjon om ein person som levde i 1910 eller tidlegare. Det vil vera lurt å lesa om korleis ein kan søkja før ein tar fatt, og det kan ein gjera på hjelpesidene til Digitalarkivet . Om ein er usikker på korleis ein skal byrja med slektsgransking, vil rettleiinga for slektsgransking fortelja ein heil del."


(18.01.2013)