Utskrift fra slekt.no:


Riksarkivet med kurs i slektsgransking
Foto: Hans-Petter FjeldVinterens store interesse for slektsgransking gjør at også Riksarkivet nå er på banen med kurs i grunnleggende slektsgransking. Kurset arrangeres i samarbeid med foreningen DIS Oslo-Akershus. Det er to endagskurs, henholdsvis 27. februar og 21. mars. Begge kursene arrangeres i Riksarkivarbygningen i Oslo.

Riksarkivet skriver følgende på sine nettsider:

"Kurset er en introduksjon til slektsforskning, og er tilpasset nybegynnere. Målet er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i hvilke kilder som finnes, hvordan man kan søke på internett, og hvordan man kan lagre slektsopplysninger. Det er ikke lagt opp til individuell tilrettelegging og bistand.

Kurset har en varighet på ca. 4 timer, inkludert lunsj."


Foto: Hans-Petter Fjeld (Creative Commons)

(15.02.2013)