Utskrift fra slekt.no:


NSF utgir seglutgave med flere tusen segl og bumerker

NSF lovet dette til 75-års jubileet i 2006, men så raskt at dette ville bli et veldig tidkrevende prosjekt. Medlemmene har imidlertid blitt holdt løpende orientert og når Norsk Slektshistorisk forening utgir denne samlingen vil dette være et meget godt supplement i bokhyllene til slektsgranskeren. Med vår kjennskap til NSF og Deres publikasjoner regner vi med at dette blir et høykvalitets verk.

NSF har hele tiden hatt som mål å kunne utgi et verk med høy kvalitet som skal gi medlemmene og andre et godt verktøy å arbeide med. Seglutgaven vil ha gjengivelser med god kvalitet og registre som er nøye bearbeidet for å gjøre oppslag lett. Det har vært viktig for NSF å få dette til, og det har blant annet medført betydelig merarbeid og lengre tid før utgivelsen ble ferdigstilt. Boken utgis som standard i en paperback utgave. Den vil i tillegg være tilgjengelig som innbundet utgave med en god imitert skinninnbinding med omslag.Innhold

I boken publiseres for første gang flere tusen avtegninger av segl og bumerker fra fullmaktsbrevene til kongehyllningene i 1591 og 1610. Den dekker også de tidligere norske landskapene i Sverige. Boken har som hensikt å anspore til kunsthistorisk, sigillografisk og heraldisk forskning på et et materiale som ikke er så godt kjent. Boken vil selvsagt også vise de standsmessige og geografiske forskjellene i materialet, vise forskjeller i seglbruk fra 1591 til 1610 og vil dermed kunne gi grunnlag for forskjellige studier av materialet fra mange synsvinkler.Boken vil også indirekte gi en oversikt både over tinglagene i perioden og vise navnebruken i landet. Genealogisk vil boken selvsagt gi nyttig informasjon i form av omskrifter, initialer, monogrammer, bumerker og så videre. Boken vil også utstyres med registre som vil gjøre den brukervennlig som oppslagsverk. NSF håper og tror at boken vil være til både hygge og nytte for foreningens medlemmer og andre som måtte bruke den i forskjellige sammenhenger. Boken vil vil resultere i økt kjennskap til segl- og bumerkemateriale.Bestilling og betalingsfrist 1. oktober, som forutsetter betalt kontigent for 2010.(15.06.2010)