Utskrift fra slekt.no:


Søk i mer enn 50.000 digitale bøker

I Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle kan du søke i og lese mer enn 50.000 bøker. Mange av disse er nyttige for slektsgranskere og lokalhistorikere. Et søk på Norddal (kommune på Sunnmøre) ga nesten 500 treff. Mange av disse inneholdt person- og gårdsopplysninger.

Nasjonalbiblioteket skriver på egne nettsider følgende om den digitale bokhylla:Bokhylla.no er en tjeneste i NBdigital. Midt i september 2010 inneholder bokhylla over 48.000 rettighetsbelagte bøker i fulltekst, i tillegg til bøker som er falt i det fri. Bøkene er verker som ble utgitt i 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. Bokhylla gjør på den måten tilgjengelig det meste av norsk bokproduksjon fra fire tiår ved slutten av hvert sitt hundreår. Når alle hyller i Bokhylla er fylt, vil det finnes 10.000.000 søkbare boksider i tjenesten.
 (15.02.2011)