Utskrift fra slekt.no:


Skattejakt i slekta
- Slektsforskning kan sammenliknes med en skattejakt. Men her er som regel kartet ikke ferdig og kan vise vei. Slektskartet blir tegnet etter hvert som personer og opplysninger legges inn og faller på plass, men før vi kommer så langt, har veien kanskje vært både lang og full av utfordringer. Det skriver arkivar Grethe Flood i Riksarkivet på Arkivverkets blogg.(09.01.2015)