Utskrift fra slekt.no:


Søkbart navneregister for Genealogen

bilde(09.05.09) Nå kan du enkelt søke etter navn som er nevnt i Norsk Slektshistorisk Forenings (NSF) medlemsblad fra 1987 og fram til i dag. Omtrent 15.000 ulike navn finnes i registeret. Foreløpig finnes registeret som ei PDF-fil, men en søkbar versjon skal senere legges ut på internett.

Navneregisteret er altså en foreløpig versjon i pdf-format. Registeret omfatter drøye 15.000 poster fra NSF Medlemsblad 1987-95 og Genealogen 1996 t.o.m. hefte 1 2009, med unntak av hefte 2 1998, 2 2000 , 1 og 2 2004 samt 1 og 2 2005.Den foreløpige PDF-versjonen er ikke korrekturlest, og poster er ikke i særlig grad slått sammen. Dette arbeidet skal gjennomføres når de manglende heftene er på plass. I mellomtiden håper NSF brukerne kan dra nytte av registeret som det foreligger. PDF-versjonen som ligger på nett nå blir byttet ut så snart den er oppdatert.Et søkbart register på linje med det som er laget for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) kommer på plass om kort tid.NSF har ikke anledning til å besvare spørsmål om personer i registeret, men artiklene kan bestilles i kopi fra NSFs bibliotek i Slektsforskernes hus i Oslo(09.05.2009)