Utskrift fra slekt.no:


Den glemte skriften

“Alle slektsgranskere møter på et eller annet tidspunkt den gotiske skriften. Og det blir ofte et ublidt møte. Nå har det kommet et godt hjelpemiddel for deg som sliter med å lese gamle dokumenter. “Den glemte skriften” er ei brukervennlig og nyttig bok om den skriften du finner i eldre kirkebøker, folketellinger og andre dokumenter. Boka inneholder både historien om skriften, hvordan du kan lære å lese den, og en nyttig oppslagsdel. Med denne boka blir besøket i gamle arkiver langt mer lystbetont enn tidligere.

Den glemte skriften.

Gotisk håndskrift i Norge.

Forfatter: Knut Johannessen

Forlag: Universitetsforlaget / Riksarkivaren skriftserie 28

Utgitt: 2007

ISBN-13: 978-82-15-00202-6

Pris: 329 kr

Vurdert: Juli 2007Den gotiske håndskriften gikk ut av bruk i Norge i siste halvdel av 1800-tallet. Den gotiske skriften er så forskjellig fra dagens skriftformer at det ikke er helt enkelt å lese den. Slektsgranskere som jobber med dokumenter fra før midten av 1800-tallet møter den gotiske håndskriften. Noen løser problemet ved å ikke bruke primærkilder, men baserer seg på ndres avskrifter. Det er en dårlig løsning - både faglig, kvalitetsmessig og personlig. Andre gir seg i kast med dokumentene og finner fram til informasjonen gjennom erfaring og sammenligning. Det fungerer brukbart, men innebærer en overhengende risiko for faktafeil.Det beste er å lære mer om skriften og ha med seg et nyttig oppslagsverk.Nå er det hjelpemidlet her. Knut Johannessens bok “Den glemte skriften” er ei tredelt bok som inneholder historien om den gotiske skriften, en læredel om hvordan du leser gotisk skrift, og en oppslagsdel som er svært nyttig når du er i ferd med å lese et dokument.Den gotiske skriften fikk først navnet sitt da den ikke lenger var i praktisk bruk. Dagens skrift - den latinske - overtok fra midten av 1800-tallet. Da fikk det som tidligere hadde vært kalt dansk eller norsk skrift navnet gotisk skrift.  Og leser du kirkebøker fra før overgangen eller folketellingen fra 1801 da møter du den gotiske skriften. Den er så forskjellig fra vår tids skrift at det blir et brutalt møte. Noen gir opp, noen legger godviljen til og gjetter seg fram til hva som står i teksten. Andre sammenligner ulike tekstavsnitt og ressonnerer seg fram til hva som står i teksten. Resultatet er at mange slektsgranskere ender opp med data som ikke er korrekte.Det å kunne lese gotisk skrift på en korrekt måte er viktig for alle slektsgranskere. Beskrivelse asv gotisk skrift finnes i en rekke artikler og bøker, men ingen er så omfattende og lærerike som boka “Den glemte skriften”.Bruk et par kvelder på å lese denne boka (del 2)). Etter det blir slektsgranskingen en enda morsommere og mer interessant hobby.Bokas første drl setter den gotiske skriften inn i en historisk ramme. Det er spennene lesning, men ikke nødvendig å få med seg. Bokas andre del er derimot helt avgjørende. Der lærer du å lese gotisk skrift. Og del tre må du alltid ha med deg når du skal lese gotisk skrift. Det er en god oppslagsdel.Tar du slektsgranskingen på alvor er dette ei helt nødvendig bok.(12.07.2007)