Utskrift fra slekt.no:


Slekt på nett

(20.11.04) Det finnes mange muligheter for å publisere slektsinformasjonen du har samlet på Internett. En av de mer avanserte og bedre løsningene er å bruke phpGedView. Denne programvaren har nå komme i ny utgave. Enklere publisering, flere funksjoner og mulighet for utskrift til Adobe Reader-format (PDF-filer) gjør denne løsningen svært attraktiv. Og så er programvaren helt gratis.

Mange som har forsket på egen slekt ønsker å dele informasjonen med andre. En måte å gjøre det på er å publisere opplysningene på Internett. Det er enkelt og rimelig. Derfor har mange slektsdataprogram en mulighet for å lage Internettsider med data du har samlet. Ulempen med de fleste av disse er at det lages svært mange filer som tar mye plass. Dessuten må du endre alle filene hver gang du ønsker å oppdatere informasjonen på Internett.phpGedView er en publiseringsløsning som er annerledes, men minst like enkel og langt mer fleksibel og kraftig. Men som navnet sier, løsningen krever at du kan bruke programmeringsspråket PHP på nettsidene dine. Du trenger absolutt ikke lære PHP selv, men PHP må kunne brukes der du publiserer nettsidene dine.Hvis du kan det, da behøver du ikke kunne så mye mer før du kan presentere alle dine forskningsresultater for resten av verden. Og du kan gjøre det på en lang rekke språk. Innebygd i phpGedView ligger en rekke språk.Det du må gjøre er å flytte phpGedView-filene fra din PC og til nettsidene dine. Så kjører du ved hjelp av nettleseren (Internet Explorer, Netscape, Opera) et konfigureringsprogram. Ved hjelp av nettleseren laster du opp ei Gedcom-fil du har laget med slektsdataprogrammet ditt. Og da er det gjort. Slekta er på nett.phpGedView har mange avanserte muligheter. Du kan fjerne informasjon om nålevende personer, men du kan f. eks. la registrerte brukere få tilgang til denne informasjonen. Det betyr også at du kan la brukere registrere seg, få brukernavn og passord, og la de få ulik tilgang til informasjonen. Noen kan få tilgang til å se på informasjonen, andre kan få endre informasjonen som er publisert.De som besøker nettsidene kan få se en rekke ulike diagrammer (anetavle, etterslektstavle osv.), de kan søke etter personer og de kan lage utskrifter.Registrerte bruker kan sende meldinger til hverandre. Alle brukere kan sende meldinger til deg. Du kan legge ut nyhetsinformasjon på hovedsiden. Det er mulig å få fram oversikter over merkedager for familien. BIlder du har registrert i slektsdataprogrammet ditt kommer fram på nettsidene, både under hver person og i ulike diagrammer.Dette er en av de mer avanserte løsningene som finnes for publisering av slektsinformasjon på Internett. Den krever at du har et eget nettsted (men det koster ikker mer enn 5 kroner måneden - se artikkel vi publiserer i nærmeste framtid) og at dette nettstedet kan bruke PHP. Dessuten må slektsdataprogrammet ditt kunne eksportere til Gedcom (det kan alle), og du bør ha et FTP-program på PCen din. Dessuten bør du kunne lese engelsk fordi bruksanvisningen til phpGedView er på engelsk. Men når programmet er installert så skjer resten på norsk.phpGedView er et gratis publiseringsverktøy.(20.11.2004)