Utskrift fra slekt.no:


Slutten for PAF?

bilde(07.11.06) Personal Ancestral File (PAF) er ett av de mer populære dataprogrammene for slektsgranskere. Det er produsert av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne). Flere millioner slektsgranskere bruker PAF, men nå utvikles ikke programmet videre. Dermed ser det ut som om brukere av PAF bør finne seg et annet dataprogram.

Ulempen med PAF er at det ikke har blitt oppgradert de siste årene. Derfor er det i dag et litt gammeldags dataprogram. Mange andre slektsdataprogrammer har i dag funksjonalitet og muligheter langt ut over det PAF kan tilby.Og nå har mormonerne bekreftet at PAF ikke blir videreutviklet. Elder Marlin K. Jensen fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sa i et foredrag i Utah, USA for et par dager siden at PAF tidligere var et satsingsområde for mormonerne, men at i dag vil mormonerne bruke ressursene på andre områder innen slektsgransking. Årsaken er at det finnes kommersielle dataprogram som ivaretar mormonernes behov. Flere av disse programmene er gratis eller koster svært lite.Mormonerne ønsker derfor å bruke sine ressurser på å digitalisere kirkebøker og gjøre disse tilgjengelige på Internett.Du som bruker PAF bør derfor se deg om etter et annet dataprogram som kan bli ditt verktøy i årene framover. PAF har gode rutiner for eksport av informasjon til Gedcom. Derfor kan du enkelt flytte mesteparten av informasjonen din til et nytt program.(08.11.2006)