Utskrift fra slekt.no:


Slektsforskerdagen 2013
26. oktober er det igjen klart for Slektsforskerdagen. Dette er et årlig arrangement med aktiviteter over hele landet. De fleste arrangementene er i regi av DIS-Norges lokallag, men mange steder samarbeider DIS Norge med andre organisasjoner eller bibliotek. Til nå er det planlagt arrangementer på omtrent 20 steder i landet. Tema for Slektsforskerdagen 2013 er "Urbefolkning og minoriteter".

.

(27.09.2013)