Utskrift fra slekt.no:


Snart ny utgave av Embla Familie og slekt

(28.06.03) I følge produsenten Embla kommer versjon 5 av Familie og slekt (F&S5) i løpet av sommeren. Familie og slekt 4 er et av de mest populære slektsdataprogrammene i Norge. Årsaken til det er at programmet er delvis norskprodusert. Embla lover at neste utgave i enda større grad skal være tilpasset norske brukere.

Embla Familie og slekt 4 har de siste årene vært et av de mest populære slektsdataprogrammene i Norge. Programmet har i seg selv ikke vært blant de aller beste, men norsk produsent, norsk leverandør og norsk språk i programmet har gjort det populært. Dessverre har ikke Embla alltid hatt like god kundeservice, så flere kunder har etter hvert valgt andre programmer. Til tross for mangler med både program og service har allikevel Familie og slekt oppnådd suksess i det norske slektsgranskermiljøet.Det er derfor stor forventning til versjon 5. Flere utenlandske programmer har kommet med funksjoner og muligheter som det blir spennende å se om Embla klarer å møte. I følge Emblas eget nettsted har tolv studenter fra NITH-Stavanger bidratt til utviklingen av F&S5. De har bidratt til at det som i utgangspunktet var et amerikansk dataprogram nå er i ferd med å bli et norsk dataprogram. Dessuten har Embla et kontor i England og et i USA som begge deltar i utviklingen av F&S5.I følge Embla har selskapet ved utvikling av F&S5 i stor grad tatt hensyn til hva norske slektsgranskere ønsker av et slektsdataprogram. Dessuten er kravene DIS-Norge stiller i sin programvaretest vært retningsgivende. Det lover godt for det nye produktet. Embla understreker også at norske slektsgranskere ønsker å kunne få veiledning og hjelp fra noen som snakker norsk. Det er bra at Embla tar det alvorlig, men da må selskapet også få det til i praksis. Slekt Norge har fått henvendelser fra mange slektsgranskere som mener de har blitt behandlet dårlig av Embla. Da hjelper det ikke bare med en ny utgave av et dataprogram, da må det en annen holdning til hos Embla. Og det virker som om Embla nå tar den utfordringen. Kunden har alltid rett, og slik bør det være hos Embla også....Slik er personskjemaet i versjon 5. Skjermbildet viser hovedpersonen i sentrum med foreldre, besteforeldre, alle livsledsagere og barn. På høyre side av skjermen finnes 8 hurtiglister. Disse gjør at ikke forstyrrende vinduer legger seg på toppen av det hovedvinduet du jobber med. I vinduet over er ”pluss-pakken” lagt til og det vises mye informasjon samtidig. Ved ”nybegynner” modus vil skjermen ikke vise så mye informasjon samtidig. Skjermen forandrer seg ved forskjellig skjermoppløsning for å kunne tilfredstille forskjellige datamaskiner. (Foto: Embla)I følge Embla skal eksisterende kunder få tilgang til F&S5 i løpet av sommeren, mens nye kunder kan kjøpe programmet i løpet av høsten.F&S5 kommer til å basere seg på såkalte “juveler”. Det betyr at du i utgangspunktet kjøper et basisprogram, som du kan utvide etter dine behov ved hjelp av programtillegg, såkalte juveler. Hvis dette virker slik Embla beskriver det, så er dette genialt. Da er det du som bestemmer hva slags dataprogram du vil ha. Du velger de juvelene du trenger, og programmet blir slik du ønsker. Ulempen er at du ikke vet hva du kjøper når du bestiller F&S5. Embla har ikke utviklet alle juvelene når programmet blir lansert, men utviklingen skjer i løpet av høsten og vinteren. Og Embla vil ikke nå love hvilke juveler som blir utviklet. På Emblas nettsider står følgende om disse juvelene:“Du bestemmer hvordan ditt slektsprogram skal se ut! Vi i Embla kommer til å utvikle stadig nye juveler. Det er med denne bakgrunnen at styret sier at programmet ikke skal være blant de fem beste med en gang det blir sent ut på markedet, men derimot i slutten av året når vi har laget ferdig enda flere av juvelene. Men nå må vi faktisk ta et stort forbehold. Vi kommer til å lage de juvelene som våre brukere sier er mest viktige for dem. Dersom våre kunder sier at det viktigste for dem er å kunne lage en gårdshistorie, så kommer vi til å lage en juvel for gårdshistorie, selv om dette ikke er nevnt i testen til DIS-Norge. Nå er det brukerne selv som skal kunne stemme på den juvelen de ønsker at vi skal jobbe med, og så lager vi rett og slett det som majoriteten av norske slektsgranskere ønsker.”
Det er bra at vi har en norsk produsent av slektsdataprogrammer. Det er allikevel viktig at vi slektsgranskere velger det dataprogrammet som best ivaretar de behov vi har. Embla Familie og slekt 4 var et bra dataprogram, men ikke det beste. F&S5 kan bli det dataprogrammet som både ivareta slektsgranskerens faglige behov og også er det beste programmet sett med norske øyne. Da må programmet ha en faglig utvikling i forhold til versjon 4, og dessuten må Embla bedre sin service overfor kundene. Vi håper det skjer, for det er både Embla og norske slektsgranskere tjent med.En test av Embla Familie og slekt versjon 5 kommer så raskt vi har fått programmet fra Embla. (03.06.2003)