Utskrift fra slekt.no:


Suksess for “Folk på vidvanke”

(27.01.08) I mars 2007 startet Norsk slektshistorisk forening (NSF) og DIS-Norge samarbeidet om “Folk på vidvanke”. Nå konkluderer foreningene med at samarbeidet er en suksess. 65 nye innføringer av strays eller “folk på vidvanke” mener foreningene er en god start.

NSF opprettet databasen “Strays” for nesten ti år siden. Hensikten var å samle “tilfeldige funn” av personer slektsgranskere kom over på uventede plasser i kildene. Det endelige formålet var selvsagt at andre brukere skulle kunne finne nyttig tilleggsinformasjon om sine aner i denne databasen.I mars 2007 ble DIS-Norge involvert i “nye” Strays, eller “Folk på vidvanke”. I løpet av 10måneder har det blitt lagt inn nye 65 personer på vidvanke. Selv om mye av økningen skyldes stor innsats fra noen få - slik er det alltid - ser vi at mange nye bidragsytere har kommet til, mange med bare ett eller noen få innlegg. Det betyr at den samlede annonseringen og brukerfordelene ved å legge databasen under DIS-Norges Slektsforum har virket etter hensikten, skriver NSF på sine nettsider.Folk på vidvanke er tilgjengelig for alle, enten de er medlem eller ikke av Norsk Slektshistorisk Forening eller DIS-Norge. Og: Folk på vidvanke er fullstendig brukerstyrt. Databasen blir verken bedre eller dårligere enn du og jeg lager den. Finner du noe du mener hører hjemme der, så nøl ikke. Legg det inn, skriver NSF på foreningens nettsider.(27.01.2008)