Utskrift fra slekt.no:


Svenske kirkebøker på internett

bilde(04.07.08) I Norge kan du gratis søke i norske kirkebøker på internett. I Sverige må du betale for dette. Det er flere aktører som tilbyr denne tjenesten. Priser og kvalitet er varierende. Vi viser deg hvilke tjenester du bør velge.

Mange norske slektsgranskere jakter på aner i Sverige. Da er svenske kirkebøker en helt nødvendig kilde. De svenske kirkebøkene er oppdelt på en annen måte enn de norske. Det finnes selvfølgelig oversikt over fødte/døpte, viede og døde. Men det finnes også såkalte “husforhörslängder”. Det er kronlogiske oversikter over hvem som var i hver enkelt husstand. I disse oversiktene er det ofte enkelt å se hva som skjedde med de enkelte familiemedlemmene.Hvis du ønsker tilgang til selve primærkildene, altså avfotograferte/skannede kopier av de originale kirkebøkene, da er det fire ulike leverandører du kan velge blant. Ingen av leverandørene har komplette samlinger. Prisene er høyst ulike. Det samme er kvaliteten på det avfotograferte/skannede materialet. Kvalitet kan være viktig når du skal tyde det som er skrevet.SVAR er det svenske Riksarkivets tjeneste. Denne tjenesten tilbyr ikke kirkebøker fra hele landet. Blant annet mangler Gøteborg og Bohuslen (hvor mange nordmenn har aner). I tillegg til kirkebøker har tjenesten flere andre offentlige arkiver tilgjengelig. Ikke minst kan mantallene fra 1642 til 1820, og folketellingene i 1890 og 1900 være nyttige. Ingen av de andre tjenestene har disse kildene. Materialet er basert på skannede mikrofilmer. Et årsabonnement koster 995 SEK. Du kan også kjøpe et klippekort eller et tretimers abonnement.Genline er en privat stor aktør. Her finner du kirkearkivene komplett for hele Sverige fram til 1860. Fra 1860 og til 1895 er husforhörslängdene komplett, men ikke det øvrige innholdet i kirkebøkene. Mantall og folketellinger mangler. Materialet er basert på skannede mikrofilmer. Årsabonnement koster 1.495 SEK. Du kan også kjøpe døgnabonnement og kortere abonnement om sommeren, i jula osv. Medlemmer av DIS-Sverige og DIS Norge får tidvis rabatt.Svenske Ancestry (en svensk utgave av Ancestry.com) tilbyr kirkearkiv for noen få län fram til 1860. Fra 1860 og til 1895 har tjenesten komplette husforhörslängder. I tillegg kan et abonnement hos Ancestry gi deg tilganger til en rekke kilder i andre land. Isolert sett for Sverige er Ancestry tjenesten med færrest kilder. Sett sammen med hva du ellers får hos Ancestry kan det allikevel være en attraktiv tjeneste. Materialet er basert på skannede mikrofilmer. Et årsabonnement koster 999 SEK. Det er inkludert tilgang til en del andre tjenester. Ønsker du tilgang til amerikanske “World deluxe” er prisen nesten 2.000 SEK pr år. Trenger du kun å gjøre inntil 10 søk, kan du betale 49 SEK for det.Arkiv Digital er en forholdsvis ny tjeneste som baserer seg på nye fargefotografier av de originale kildene. Det betyr bedre kvalitet når du skal lese sidene på PCen din. Tjenesten dekker ikke hele landet, men mange av de områdene som er aktuelle for norske slektsgranskere. Og for disse områdene er tjenesten komplett med både kirkebøker og husforhörslängder fram til 1895. Bestillingsprosedyren er mer tungvint for Arkiv Digital enn for de øvrige tilbyderne, fordi du får tilsendt en bankgiro. For de øvrige kan du betale direkte med et kredittkort. Dermed tar det noe tid fra du bestiller abonnementet hos Arkiv Digital og fram til du kan benytte tjenesten. Et årsabonnement koster 1.195 SEK. Et månedsabonnement koster 135 SEK.Flere av tjenestene krever at du installerer egne bildevisningsprogrammer på PCen din. Alle tjenestene utvider omfanget av arkivmateriale.Hva bør du velge? Det er avhengig av hvilke kilder du trenger å søke i, hvor lenge du trenger å abonnere og hvilken kvalitet du ønsker på materiale du søker i. Vi anbefaler at du besøker de fire leverandørenes nettsider for å få en oppdatert oversikt over hva de kan tilby deg. DIS-Sveriges medlemsblad Diskulogen har i nummer 81 (juni 2008) en nyttig sammenligning av de fire tjenestene. Denne artikkelen er delvis bygd på denne sammenligningen. Medlemsbladet blir sannsynligvis å finne i digital form på DIS-Sveriges nettsider i løpet av sommeren.I tillegg til tjenester med avfotograferte/skannede kopier av primærkildene, finnes det også gratistjenester med avskrifter av svenske kirkebøker. En slik tjeneste drives av Föreningen Släktdata.(04.07.2008)