Utskrift fra slekt.no:


Sykdom og nød i Slekt og data

bildeÅrets andre utgave av “Slekt og data” har sykdom og nød som tema. Dette er temaer de fleste slektsgranskere kommer i kontakt med. I bladet er det artikler om blant annet spanskesyken og svartedauden. Dessuten er det i temadelen en artikkel om et drap i Elverum i 1718. Bladet inneholder også en artikkel om Norgesprosjektet, mormonernes store prosjekt for å registrere slektsdata fra Norge.

“Slekt og data” er medlemsbladet til DIS-Norge, men er i tillegg til å være et medlemsblad også et fagblad for slektsgranskere.Siste utgave omhandler altså sykdom og nød. De fleste slektsgranskere kommer innom disse temaene. Spanskesyken, andre pester og ulike hendelser knyttet mot sykdom og nød er en opplagt del av de menneskeskjebner slektsgranskere møter. Det å ha kunnskap om disse temaene gjør kildeopplysningene mer forståelige og relevante.I bladet er det flere spennende artikler om disse temaene. Blandingen av historier om enkeltpersoner og mer overordnede artikler er en god kombinasjon.I tillegg til temaartiklene inneholder bladet en artikkel om mormonernes Norgesprosjekt, en artikkel,om Bergen Byarkiv, og en artikkel om nye funksjoner i siste utgave av slektsdataprogrammet Brother’s Keeper.(09.07.2007)