Utskrift fra slekt.no:


Test: Brother’s Keeper 6.4

4Brother’s Keeper er en av klassikerne og sliterne blant slektsdataprogrammer. Programmet har vært populært helt siden DOS-versjonen på 1990-tallet. Det er et av slektsdataprogrammene med flest brukere i Norge. Programmet er på mange måter solid, men det mangler noe av den fleksibiliteten og intuitiviteten mer moderne program har. Derfor havner det midt på treet i vår test, men får et ekstra plusspoeng for brukergrupper og brukerstøtte.

Versjon: 6.4.32
System: PC / Windows
Utgitt: 2011 (oppdatering)
Språk: Norsk (opprinnelig engelsk)
Pris: 300 NOK (Shareware)
Vurdert: 08.2011Vår vurdering:Programmet kan lastes ned fra både produsentens nettsider. Disse finnes på norsk og flere andre språk.Installasjonen av programmet var ganske enkel. Underveis i installasjonsprosessen får du muligheten til å velge norsk språk. Installasjonsprogrammet foreslår at du legger dine datafiler under en katalog som heter C:\Brother’s Keeper 6. Det er en grei løsning, men hvis du f. eks tenker at alle dine brukerfiler ligger i kataloger under C:\Bruker\Navnet ditt, slik Windows og de fleste program foreslår, da kan du fort glemme å ta sikkerhetskopi av dine Brother’s Keeper-filer. Derfor hadde det vært bedre om installasjonsprogrammet hadde gitt deg en bedre anbefaling.Allerede under installasjonen er det lett å se at Brother’s Keeper (BK) har en fortid i DOS og Windows 98 (som ble utgittt for 13 år siden). Skjermbilder, skrifttyper og dialoger gjør oss nostalgiske, og er veldig 90-tallsaktige. Det virker, men det mangler noe av elegansen mer moderne program har.Både installasjonsprogrammet og selve BK-programmet gir brukeren greie instruksjoner, men ikke på en så forståelig og intuitiv måte som mer moderne programmer. Og det er vel det som er hovedinntrykket vårt: Solid og greit, men uten brukervennligheten og elegansen.Når det kommer til den praktiske bruken har vi tidligere kritisert BK for å mangle funksjoner og fleksibilitet. Mye av dette er på plass i versjon 6.4, men det er i en del sammenhenger mer tungvint og vanskeligere tilgjengelig enn i andre slektsdataprogram.Et eksempel er det å legge inn hendelser. Programmet lister opp en rekke predefinerte hendelser, men de blir presentert i en kaotisk rekkefølge. Hendelser som er svært relevante for mange norske slektsgranskere er blandet sammen med hendelser de fleste norske brukere sjelden vil trenge. Her burde det vært ryddet opp. På et område har BK tatt hensyn til norske brukere. Programmet gir mulighet for å velge preposisjon for stedsangivelse for hendelser. Du kan lett velge mellom på, i, nær, hos osv (altså i Oslo eller på Hamar). Ikke alle amerikansk-baserte program har den muligheten.Import av en Gedcom-database gikk greit. De fleste data ble tatt med og dataene havnet der de skal.BK er et helt greit slektsdataprogram. Det gjør jobben, men på en litt traust, rotete og gammeldags måte. Fordelen med programmet er at det har mange norske brukere, forholdsvis god brukerstøtte og en del brukergrupper. Har du ambisjoner om litt mer avansert behandling av det du samler av slektsdata, eller ønsker du mer avanserte utskrifter, eller ønsker du et moderne og intuitivt progra, da bør du velge noe annet. Og så håper vi at Brother’s Keeper 7 snart kommer med nytt grensesnitt og bedre struktur.(28.08.2011)