Utskrift fra slekt.no:


TEST: Legacy 6

Legacy 6 er et av de beste slektsdataprogram du kan skaffe deg. Programmet er rimelig. Standardversjonen er faktisk gratis! Og til forskjell fra versjon 5 er Legacy 6 nå å finne i norsk språkdrakt. Den norske versjonen er ikke helt ferdig, men er mer enn overbevisende. Programmet er svært innholdsrikt og fleksibelt. Allerede i versjon 4 og 5 var dette et svært bra program. I versjon 6 er det mange nye funksjoner og muligheter. For å kunne bruke hele programmet må du kjøpe Deluxe-utgaven, men også standard-utgaven - som altså er gratis - er rik på nyttige funksjoner.

Versjon: 6.0 (6.0.0.101) Standard- og Deluxe-utgave
System: PC / Windows 98 og senere
Utgitt: 2006
Språk: Engelsk, norsk (og flere andre språk)
Pris: Ca US$29,95 (ca 190 kr)
Vurdert: 06.2006Vår vurdering:Det er nesten ikke til å tro at et så bra slektsdataprogram faktisk er gratis (standard-utgaven) eller bare koster ca 190 kr (deluxe-utgaven). Produsenten satser på lav pris, men stort salgsvolum. Og det bør klaffe for Millennia som produserer Legacy. De har nok en gang laget et meget bra slektsdataprogram.Ei norsk brukergruppe arbeider med oversetting av programmet til norsk. Vi har prøvd en norsk testversjon. Det er mulig å laste ned ei egen fil med norske hjelpetekster, og menyer, skjermbilder og mange utskrifter finnes på norsk.Installeringen av programmet er enkelt. Import og eksport til/fra Gedcom-format går problemfritt. Skjermbildene er greie å bruke, men det er ofte nyttig å klikke på opsjonsknappene for det finnes mange innstillinger og valgmuligheter i programmet. Det er en styrke for avanserte brukere, men kan virke litt skremmende på nybegynnere.I versjon 6 er det mange nyheter. Programmet inneholder et “veiledningssenter” (kalt “forskningsveiledning”) som kommer med forslag om hva du bør gjøre for å finne mer informasjon om enkeltpersoner i databasen din. Denne delen av programmet baserer seg på amerikanske brukere, men det finnes også nyttige råd og tips for norske brukere. Best nytte av dette verktøyet har nok slektsgranskere med slekt i USA.Et eget “rapportsenter” lar deg sette sammen ulike rapporter til ei bok. Dermed kan du enkelt med utgangspunkt i en person sette sammen etterslektsoversikter, anetavler og andre typer rapporter til en helhet. Legacy 6 har for øvrig mange ulike typer rapporter og utskrifter. Et eget “skjemasenter” lar deg skrive ut ulike typer tomme skjemaer som du kan bruke i ditt forskerarbeide. I sum er rapportene og skjemaene en imponerende samling som få - eller sannsynligvis ingen - andre slektsdataprogram kan hamle opp med.Programmet har fått en ny og mer integrert rapport over mulige problemer med dataene du har registrert. Rapporten eksisterer integrert i programmet inntil du lager en ny rapport. Hvis programmet rapporterer problemer som ikke er relevante kan du unndra disse problemene fra framtidige rapporter. Mange slektsdataprogram lager slike feilrapporter, men vi har ikke sett rapportene så integrert med programmet som i Legacy 6.Av andre endringer og nyheter i Legacy 6 kan nevnes ulike typer DNA-logger, verifisering av fylker (counties) i USA, bedre angivelse av kilder, flere nye rapporter og Legacy Start, som er et kontroll- og informasjonssenter.Legacy er et typisk amerikansk slektsdataprogram. Kalenderfunksjonen er et eksempel på det. Det samme er de store og fargerike ikonene i skjermbildene. Fordelen med disse ikonene er at de gjør store deler av programmet intuitivt, selv om det lett blir litt “glorete”.Lav pris, god kvalitet, mange funksjoner og stor fleksibilitet gjør dette programmet til et av de aller beste. Og når den norske utgaven er helt ferdig blir dette et av de beste valgene for norske slektsgranskere.Du kan allerede nå laste ned den norske utgaven, men det er altså en testutgave.(05.06.2006)