Utskrift fra slekt.no:


TEST: TMG 6

I versjon 6 har verdens beste slektsdataprogram blitt enda bedre, og endelig kan vi si at det er et program som er på norsk. Men: Programmet har en høy brukerterskel og det er ikke for amatører - verken innen data eller slektsgransking. Men ønsker du det beste: Her er det!

Versjon: 6.07
System: PC / Windows 98 og senere
Utgitt: 2005
Språk: Norsk (ikke hjelpesystemet), engelsk
Pris: NOK 495
Vurdert: januar 2006Vår vurdering:The Master Genealogist (TMG) har i mange år blitt vurdert som det beste slektsdataprogrammet. Det har allikevel vært to viktige innvendinger mot programmet: Det har ikke vært noen norsk utgave og det har vært vanskelig å ta i bruk. I versjon 5 kom programmet på norsk. Og det har også kommet ei norsk brukerhåndbok.Installering av programmet og import av en Gedcom-database gikk greit på vår testmaskin. Du har flere valgmuligheter når du installerer programmet. Den viktigste å huske er at du sannsynligvis skal ha med språkmodulen (Language Pack). Det er en forutsetning for at du skal kunne velge norsk som språk i programmet. Og selv om mesteparten av programmet nå er på norsk, så er installasjonsmenyene på engelsk.Menyer og faste datafelt er derimot på norsk. Det er imidlertid ikke hjelpesystemet. Du bør derfor kjøpe den norske brukerhåndboka. Der finner du det du trenger av hjelp. Noen språklige problemer er det fortsatt i programmet. Du må f. eks velge om du vil ha på eller i som preposisjon før et stedsnavn. I Norge bruker vi både i og på, ikke enten i eller på. Det er mulig å omgå problemet, men det krever litt “omprogrammering” fra brukerens side.Den største og nesten eneste innvendingen mot TMG er brukerterskelen. Du bør ikke være nybegynner når du starter å bruke TMG. Programmet stiller store krav til deg - både som slektsgransker og som databruker. Har du ambisjoner innen slektsgransking og er en mer en middels god databruker? Da er dette dataprogrammet for deg.TMG har en fleksibilitet som du skal lete lenge etter i andre slektsdataprogram. Dessuten har programmet kraft og muligheter som gjør at du kan vokse inn i himmelen med programmet. Etter hvert som du ønsker nye funksjoner og detaljer oppdager du at programmet har disse mulighetene. Prisen er at programmet har noen særegenheter. Vi skal ikke nevne disse her, for det som oppfattes som særegenheter av noen kan like gjerne være verdifulle muligheter hos andre.TMG har få begrensninger i hva du kan registrere, og heller ingen begrensninger i hvordan du kan registrere informasjon. Ulempen er at det tar tid å gjøre jobben. Programmets forventninger om at du er strukturert og gjennomtenkt kan føles frustrerende.Du har veldig mange utskriftsmuligheter i TMG, og utskriftene kan sendes til ulike filformat, blant annet Adobe Acrobat (PDF). Du kan selv påvirke utskriftene i stor grad. Vi gir programmet fortsatt et lite minus for at utskrift til Word/RTF-format ikke resulterer i ekte RTF-filer. Dermed får vi ikke muligheten til enkelt å endre skrifttyper osv i f. eks Microsoft Word.Programmet kan oppdatere seg selv via Internett og du kan gjøre flere typer personsøk på en rekke nettsteder direkte fra programmet.TMG har i versjon 6 fått nye multimediefunksjoner, blant annet ny støtte for flere typer grafikkfiler.  Dessuten kan vedlegg (bilder, lyd osv) nå knyttes direkte til spesielle steder.Programmet har fått et nytt bilde for å kunne gjennomføre søk etter personer på en enklere måte enn tidligere. “Spørring utfra eksempler” gjør det enklere å sette opp et søk basert på noen vanlige kriterier.En DNA-logg er en av nyhetene i TMG 6. Her kan du legge inn resultater fra ulike DNA-tester. Dermed er TMG forberedt på framtidas slektsgransking, der DNA-tester kan bekrefte eller avkrefte slektskap mellom personer.(19.01.2006)