Utskrift fra slekt.no:


Treff andre slektsgranskere

bilde(08.07.08) Det er nyttig å treffe andre slektsgranskere. Du kan få gode tips og ideer, og treffer du en slektsgransker som jobber med samme område eller slekt som deg, da kan du utveksle informasjon. Andre slektsgranskere kan du treffe på flere forskjellige måter. Vi viser deg de nyttigste og beste måtene.

Slektsforskerbasen

I Slektsforskerbasen finner du i dag mer enn 11.400 norske slektsgranskere. Du kan søke etter slektsgranskere som arbeider i en bestemt kommune, og for mange kommuner kan du også søke etter hvem som forsker på en bestemt gård. Dette er den enkleste og mest målrettede måten å søke etter norske slektsgranskere.Her er et eksempel: I Vestfold finnes det en kommune som heter Andebu. Dette var kommunen lokalhistorikeren og bygdebokforfatteren Lorens Berg kom fra. I Slektsforskerbasen finnes det mer enn 110 slektsgranskere som forsker i denne kommunen. Nesten alle har e-postadresse. Nesten 20 av disse har egen nettside, mange av disse sidene inneholder slektsdata. Brekke er en av gårdene i Andebu. Fire slektsgranskere oppgir at de forsker på slekter på denne gården.Slektsforskerbasen drives av DIS-Norge.DIS-treff

I DIS-treff kan du søke etter personer. Får du treeff får du også informasjon om hvilken slektsgransker som har lagt inn informasjonen. På den måten kan du få direkte kontakt med slektsgranskere som har informasjon om bestemte personer.Her er et eksempel: Vi søkte etter lokalhistoriker Lorens (Amundsen) Berg(e). I DIS-treff var det til sammen 7 ulike oppføringer. Og det var tre ulike slektsgranskere som hadde levert inn disse oppføringene. Vi fikk fram navn og e-postadresse til disse tre.DIS-treff drives av DIS-Norge. Du må være medlem i foreningen for å få fullt utbytte av informasjonen som finnes i DIS-treffBli medlem

Hvis du melder deg inn i en slektsgranskerforening treffer du selvfølgelig andre slektsgranskere. Det er to riksdekkende slektsgranskerforeninger i Norge. DIS-Norge er størst med ca 8.300 medlemmer. Norsk slektshistorisk forening (NSF) er eldst og har vel 2.100 medlemmer. I mange kommuner og fylker finnes lokale foreninger. Vestfold slektshistorielag (fylke) og Eidskog slektshistorielag (kommune) er eksempler på slike lokale lag.Det finnes ingen samlet oversikt over slike lokale slektshistorielag, så du må søke på nettet, kontakte kulturkontoret i kommunen eller ditt lokale bibliotek for å få oversikt over slike foreninger. DIS-Norge har en forholdsvis god oversikt i sine Genealogiske ressurser (se lenke nedenfor).Still et spørsmål

Det er flere steder du kan sende spørsmål til andre slektsgranskere. Vi har skrevet en egen artikkel om dette tidligere (se lenke nedenfor).(08.07.2008)