Utskrift fra slekt.no:


Vanskelige tider for Embla

(11.07.04) I et svært åpenhjertig innlegg på diskusjonsforumet for Embla Familie og slekt skriver Embla-grunnlegger Stein Inge Haaland at firmaet har økonomiske problemer. Embla har mye penger utestående hos kundene og den siste aksje-emisjonen er ikke i boks. “Vi kommer til å holde på til etter ferien, men hvis det viser seg at vi ikke får inn det vi har utestående og at emisjonen ikke går i orden så må vi virkelig vurdere om dette selskapet har livets rett”, skriver Haaland.

Den siste utgaven av Embla er gratis for brukerne. Men ønsker du mer enn grunnversjonen må du laste ned såkalte juveler. Disse koster penger, og det er nok inntekter fra juvelene som har sviktet for Embla.- Det burde ikke komme som noen overraskelse at når et norsk selskap lager programvare for over 4 millioner kroner, og markedet er meget smalt, så vil det ikke kunne være en økonomisk gullgruve. Vi er på rett vei i henhold til våre markedsplaner, men vi er noen måneder forsinket, og det er dette som “dreper” oss likvidmessig, sier Stein Inge Haaland til slekt.no.Embla Familie og slekt er et slektsdataprogram som de siste årene delvis har blitt utviklet i Norge. Programmet har - sett med norske øyne - blitt stadig bedre tilpasset norske forhold. Kvaliteten på programmet har blitt bedre, og det ligger nå over gjennomsnittet i flere tester. Embla har vært lydhøre overfor det norske markedet, og nå er snart en ny oppgradering ferdig.- Ikke bare har vi et norsk slektsprogram som våre kunder har vært med å lage, men vi har også laget ferdig neste oppgradering av hovedprogrammet (som også denne gang vil være gratis), samt fem nye juveler (tilleggsprogram). Hvis våre beregninger er riktige vil vi etter denne utgivelsen komme på en 3. plass på DIS-Norges programtest, og da er det kun utvikling av nye rapporter som ligger mellom oss og førsteplassen. Dessuten har vi to andre tester (i USA og Canada) som vi også har tatt sikte på, på lik linje som med DIS-Norge testen, sier Haaland.Det vil derfor være beklagelig hvis Embla må innstille utviklingen av Familie og slekt. Haaland sier at hva som skjer videre er avhengig av hva en grundig gjennomgang av firmaets økonomi konkluderer med. Emblas framtidige muligheter avhenger i stor grad av at brukerne kjøper såkalte “juveler”. Juvelene inneholder funksjoner mange slektsgranskere trenger for å lage utskrifter eller for å utvide mulighetene i programmet. Den beste måten å sikre en framtid for Embla og et norskutviklet slektsdataprogram er at brukerne av Embla Familie og slekt kjøper slike juveler.(11.07.2004)