Utskrift fra slekt.no:


Våpenskjold og monogram for prins Daniel

Helt i tråd med at Daniel Westling blir kongelig høyhet og prins etter bryllupet, er det designet et monogram og et våpenskjold. Monogrammet er en stor D med en prinsekrone på toppen - som flettes inn i Victorias egen V når de to representerer sammen.

Prins Daniel's våpenskjold

Det er i forbindelse med vielsen førstkommende lørdag at Daniel Westling får tittelen hans kongelige høyhet prins Daniel, hertug av Västergötland. Med tittelen følger et heraldisk våpen samt monogram.Riksarkivet i Sverige fikk høsten 2009 oppdraget med å utarbeide forslag. Våpenskjoldet og monogrammet er utarbeidet i nært samarbeid med Daniel Westling. Kong Carl Gustaf har hatt det siste ordet i prosessen.Våpenskjoldet har fire felt, med et skjold i midten over disse og er kronet med prinsekrone. To av de fire feltene viser Det lille riksvåpenet. I tillegg er folkekongevåpenet og Västergötlands våpen felt inn. På midten, over Prins Daniel's monogram de andre, ligger Westlings personlige våpen. Det har elementer fra skjoldet til hjemstedskommunen Ockelbo, der skogbruk står sterkt. Westling har tatt med element som grankvist og hammer.Bortsett fra Westlings personlige skjold og prinsekronen på toppen er hans våpenskjold identisk med det kronprinsesse Victorias har som hertuginne av Västergötland. Tronfølgerens våpenskjold er kronet med tronfølgerkronen og har våpenskjoldet til Bernadotte-slekten i midten.Westlings monogram består av hans initial “D” kronet med en prinsekrone. (©NTB)

(15.06.2010)