Utskrift fra slekt.no:


Vil du studere slektsgransking?

bilde(15.08.08) Historisk institutt ved Høgskulen i Volda har i samarbeid med foreningen DIS-Norge etablert et høyskolestudium i slektsgransking. Det nettbaserte studiet er todelt, et grunnleggende på høsten og et viderekommende på våren.

De nye studiet i slektsgransking gir totalt 15 studiepoeng, 7,5 studiepoeng for hvert delemne.I første del (høsten 2008) får studentene en oversikt over de mest brukte kildene og arbeidsmetoder som benyttes i søk i kirkebøker og folketellingene. Det blir også en kort innføring i gotisk håndskrift og en første innføring i arbeidet med originalkilder i arkiv.I andre del (våren 2009) får studentene en mer systematisk kjennskap til hvordan man som slektsgransker løser forskjellige utfordringer. Blant annet skal studentane få meir systematisk kjennskap til hvordan en løser forskjellige problemer en støter på i mer videregående Studentene skal blant annet være i stand til å skrive slektsbøker og behandle slektsforhold i biografier og lokalhistorisk litteratur på en forsvarlig måte.Pensumlista viser at studiet er basert på kjent materiale for medlemmene i DIS-Norge. Dette studiet egner seg best for deg som har liten eller ingen kjennskap til slektsgransking og dets metoder.Det meste av studiet er fjernundervisning. Høgskulen i Volda, i samarbeid med DIS Norge, lager et undervisningsopplegg tilrettelagt for selvstudium via nettet.(15.08.2008)