Utskrift fra slekt.no:


Imponerende TMG-dugnad

En gruppe norske brukere av slektsdataprogrammet TMG har laget en norsk utgave av brukerhåndboka. Og resultatet har blitt ei bok som er bedre en den amerikanske originalen. TMG er kåret til verdens beste slektsdataprogram, men mange norske slektsgranskere har valgt andre programmer fordi TMG var på engelsk. Nå er både selve programmet og brukerhåndboka oversatt til norsk.

Slektsprogrammet The Master Genealogist. Brukerhåndbok
Forfatter: Firmaet Wholly Genes
Oversatt til norsk av Torleif Haugødegård m.fl.
Forlag: Torleif Haugødegård
Utgitt: 2004
ISBN: 82-92636-00-5
Pris: 377 kr (inkl frakt)
Vurdert: 10.2004

Det er TMG-ildsjel Torleif Haugødegård, som sammen med elleve andre norske TMG-brukere, har oversatt og utvidet TMG-brukerhåndboka. Det har blitt en murstein på over 440 sider stappfull av nyttig informasjon for norske TMG-brukere.Oversetterne har ikke bare oversatt teksten, men de fleste illustrasjoner fra programmet og utskriftene er spesiallaget for den norske utgaven. Dessuten er den norske boka oppdatert til versjon 5.15 av TMG. Den amerikanske utgaven har ikke omtale av alle funksjoner som har kommet i de siste oppgraderingene av TMG.Den norske brukerhåndboka starter med en gjennomgang av hvordan du installerer TMG på PCen din. De første skjermbildene du får opp er ikke på norsk, så her har oversetterne tatt med hva du ser på skjermen og hvordan du som norsk bruker bør svare.TMG er et omfattende og avansert dataprogram. Dermed blir også beskrivelsene lange og omstendelige. Det er ikke til å unngå, men en del steder i den norske boka har oversetterne endt opp med et i overkant tungvint og omstendelig språk. Det er en felle det er lett å gå i når originalteksten er på et annet språk med en annen setningsoppbygging. Oversetterne kompenserer for dette med et rikholdig utvalg skjermbilder som trykkes i boka. Der er det enkelt å se og forstå hva teksten handler om.Det er også et lurt grep å bruke den norske kongefamilien som eksempelslekt i skjermbilder og utskrifter. De fleste kjenner slektsforholdene i den familien, og dermed blir eksemplene enda mer intuitive. (Den eneste og irrelevante innvendingen er selvsagt den usikkerhet som de siste ukene er skapt om de biologiske slektskapsforholdene i kongefamilien, men kanskje nettopp derfor blir eksemplet mer interessant.)Boka er bygd opp på samme måte som den amerikanske utgaven. Innholdet er logisk bygd opp med egne kapitler for menysystemet, skjermbildene, og for registrering, endring, søking og utskrift av data. Det sier en del om programmets muligheter når kapitlet om utskrifter er på 200 sider. Men denne delen er svært godt illustrert, og viser leseren svært godt hvordan utskrifter kan endres og påvirkes av brukeren.I innholdsfortegnelsen er det lett å finne fram i boka, men vi savner et mer omfattende stikkordregister bak i boka. For den som raskt vil slå opp på et tema eller en funksjon, er ikke stikkordregisteret blitt godt nok utbygd.TMG er ikke et dataprogram for nybegynneren, verken den som er nybegynner på PCen eller den som tar sine første vaklende skritt som slektsgransker. Med den norske utgaven av brukerhåndboka har allikevel TMG tatt et langt skritt videre for å bli et attraktivt alternativ for den jevne hobbyslektsgransker. Dessuten setter boka en standard for hvordan ei god brukerhåndbok kan bli når tekst og illustrasjoner brukes bevisst.(24.10.2004)